محصول دیجیتالی

پرسشنامه نشخوار فکری مشترک دیویدسون و همکاران 2014

پرسشنامه نشخوار فکری مشترک دیویدسون و همکاران 2014

پرسشنامه نشخوار فکری مشترک دیویدسون و همکاران 2014

۳٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

پرسشنامه استاندارد نشخوار فکری مشترک دیویدسون و همکاران 2014

نوع فایل PDF

یک مقاله فارسی و نسخه انگلیسی پرسشنامه همراه پرسش نامه می باشد.

پرسشنامه نشخوار فکری مشترک توسط دیویدسون و همکاران (2014) به منظور سنجش نشخوار فکری مشترک طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط تنهای رشوانلو در سال (1400) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 26 سوال و 3 بعد بازسازی، ژرف اندیشی و تشویق به گفتگو در باره مشکل می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (اگر یکی از ما مشکلی داشته باشد، بیشتر درباره آن مشکل صحبت میکنیم تا چیزهای دیگر.) به سنجش نشخوار فکری مشترک می پردازد.

google-site-verification: googleb20ffd68de8913b7.html