محصول دیجیتالی

پاورپوینت MBTI

پاورپوینت MBTI
پاورپوینت MBTI
پاورپوینت MBTI
محصول دیجیتالی

پاورپوینت MBTI

۳٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

مباحث بیان شده در پاورپوینت MBTI :

 • تاریخچه تست MBTI (MYERS – BRIGGS TYPE INDICATOR)
 •  ویژگی های روان سنجی
 • موارد کاربرد آزمون MBTI
 • توصیف آزمون MBTI
 • شیوه دریافت انرژی
 • چگونگی تصمیم گیری فرد
 • شیوه سازمان دهی دنیای بیرون
 • برون گرا، شهودی، احساسی ،منضبط ENFJ
 •  ENTJ برون گرا، شهودی، فکری ، منضبط
 • ENFP برونگرا، شهودی ، احساسی، ملاحظه کننده
 • ENTP برونگرا، شهودی ، فکری، ملاحظه کننده
 • ESFJ  برونگرا، حسی، احساسی، منضبط
 • ESFP برونگرا، حسی، احساسی، محافظه کننده
 • برونگرا، حسی، فکری، منضبط ESTJ
 • ESTPبرونگرا، حسی، فکری، ملاحظه کننده
 • درونگرا، شهودی، احساسی و منضبط  INFJ
 •  درونگرا، شهودی، احساسی و ملاحظه کننده INFP
 • درونگرا، شهودی ، فکری و منضبط  INTJ
 • INTP درونگرا، شهودی،فکری و ملاحظه کار
 • درونگرا، حسی،فکری و منضبط  ISTJ
 •  درونگرا،حسی،فکری و ملاحظه کار ISTP
 • درونگرا،حسی،احساسی و ملاحظه کار ISFP
 •  تفسیر
 • درونگرا،حسی،احساسی و منضبط ISFJ
 • ارتباط با دیگران
 •  اوقات فراقت
 • محل کار
 •  عناوین شغلی
 • پیشنهادات
 • منابع

ویژگی های پاورپوینت MBTI :

* این فایل قابل ویرایش می‌باشد.

* دارای 51 اسلاید است.

*فایل به زبان فارسی می‌باشد.

google-site-verification: googleb20ffd68de8913b7.html