محصول دیجیتالی

پاورپوینت سبک زندگی سالم

پاورپوینت سبک زندگی سالم
پاورپوینت سبک زندگی سالم
پاورپوینت سبک زندگی سالم
پاورپوینت سبک زندگی سالم
محصول دیجیتالی

پاورپوینت سبک زندگی سالم

۳٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

مباحث بیان شده در پاورپوینت سبک زندگی سالم :

 • سبک زندگی سالم
 • هرم مفهومی گفتمان ارتقای سلامت
 • سبک زندگی، سبک زندگی سالم
 • سبک زندگی من، شما، دیگران؛ سلامت من، شما، دیگران
 • شرایط، جریان و شانس های زندگی
 • سبک زندگی  مردم، تصویری از فرهنگ آنهاست
 • تعریف سبک زندگی سالم
 • عناصر مؤثر در اتخاذ یک سبک زندگی سالم
 • مرحله زندگی، درک خطر
 • سبک زندگی جمعی
 • ابعاد سه گانه سبک زندگی سالم
 • فرصت ها و محدودیت های انتخاب سبک زندگی سالم
 • افزایش گزینه های سالم در دسترس
 • انتخاب  اجباری گزینه های  غیرسالم
 • ریشه های رفتاری سبک زندگی سالم
 • عوامل تعیین کننده انتخاب سبک زندگی سالم
 • تاثیر هنجارهای اجتماعی بر سبک زندگی سالم
 • احساس کنترل زندگی و موفقیت
 • قدرت کنترل زندگی و محیط حمایتی
 • برخورداری از مقام اجتماعی و احساس کنترل
 • چالش های تمرکز بر جامعه برای ترویج سبک زندگی سالم
 • فیزیولوژی انسان، اصل لذت و فقر و بیماری
 • درماندگی آموخته شده
 • حمایت و بستر اجتماعی سبک زندگی سالم
 • رویکردهای سه گانه ترویج سبک زندگی سالم
 • مداخلات چندسطحی برای ترویج شیوه زندگی سالم
 • انتخاب مداخلات موثر در گروه هدف
 • اطلاع رسانی به تنهایی کافی نیست
 • بازاریابی اجتماعی برای ترویج سبک زندگی سالم
 • دلایل خاموشی زودرس پیام های سبک زندگی سالم رسانه های ارتباط جمعی
 • تغییر رفتار فردی برای ترویج سبک زندگی سالم
 • رویکردهای محیطی برای ترویج سبک زندگی سالم
 • نقاط قوت و ضعف رویکردهای محیطی
 • پاسخ های فردی و اجتماعی در ترویج سبک زندگی سالم
 • مهارت فردی یا انتخاب جمعی
 • وابستگی متقابل  و  سبک زندگی سالم
 • جامعه سالم، وابستگی متقابل
 • برنامه ای جامع ، فردی و محیطی و چندسطحی
 • توسعه سرمایه اجتماعی برای ترویج سبک زندگی سالم
 • توسعه چارچوبی مفهومی برای وابستگی متقابل
 • آموزش مهارت های سازشی  و توسعه راهبردهای سازشی
 • افزایش ظرفیت جامعه  برای ترویج سبک زندگی سالم
 • هدف نهایی ترویج سبک زندگی سالم

ویژگی های پاورپوینت سبک زندگی سالم :

* این فایل قابل ویرایش می‌باشد.

* دارای 59 اسلاید است.

google-site-verification: googleb20ffd68de8913b7.html