محصول دیجیتالی

نظریه ی برونر استاد مقدم

نظریه ی برونر استاد مقدم
محصول دیجیتالی

نظریه ی برونر استاد مقدم

۱٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

نظریه ی برونر استاد مقدم

فایل PDF تایپ شده

تعداد صفحه 1

نظریه ی برونر

جروم برونر در نظریه رشد خود تحت تاثیر پیاژه بوده است. وی بر طرح های ذهنی و ساخت بسیار تاکید کرده است و یکی از پیشگامان دیدگاه

شناختی به حساب می آید. برونر علاوه بر مبحث رشد، مباحثی مثل یادگیری، حافظه و تفکر را هم مطرح کرده است. او رشد را مرحله ای و

ناپیوسته می داندو از نظر برونر، مراحل رشد ذهنی با سن کودک ارتباطی ندارد

مراحل رشد ذهنی در نظام برونر به شرح زیرند:

شناخت عملی )معادل با مرحله ی حسی-حرکتی پیاژه(: در این مرحله، کودک توانایی تصور و تفکر ندارد بلکه فقط توانایی عمل کردن

دارد. در این مرحله از ابزارهای حسی-حرکتی استفاده می شود. هوش در این مرحله کاملا عملی است و یادگیری غیر کلامی است.

شناخت تصویری)معادل با مرحله ی عملیاتی عینی پیاژه(: در این مرحله، یادگیری زبان و انجام اعمال به صورت ذهنی، امکان پذیر

می گردد. این مرحله حدود ۳ سالگی آغاز می شود.

شناخت نمادی یا سمبلیک)معادل با مرحله ی عملیات صوری پیاژه(: مرحله ای است که در آن تصوراتی جدای از تصورات بصری

ملموس ایجاد می گردد. به عبارت دیگر تصاویر ذهنی در این مرحله ایجاد می گردند. کودک در این مرحله می تواند فرضیه سازی کند. برونر

مفهوم آمادگی را مطرح می کند. آمادگی بدین معناست که هر موضوعی را می توان به کودک آموخت و نباید منتظر رسیدن آن شد.بنابراین

برونر نیز مانند ویگوتسکی بر روش اکتشافات هدایت شده تاکید می کند. تکیه گاه سازی به معنای هدایت یادگیرنده، مسئولیت بر عهده ی او

واگذار می شود. هم برونر و هم ویگوتسکی از اصطلاح تکیه گاه سازی استفاده کرده اند.

google-site-verification: googleb20ffd68de8913b7.html