محصول دیجیتالی

جزوه روانشناسی تجربی استاد احمدوند

جزوه روانشناسی تجربی استاد احمدوند
محصول دیجیتالی

جزوه روانشناسی تجربی استاد احمدوند

۱۰٫۰۰۰۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

جزوه درس روانشناسی تجربی استاد: احمدوند

فایل PDF تایپی

تعداد صفحه 15

روانشناسی:

روانشناسی علمی نسبی است و نمیتوان در بسیاري موارد حکم قطعی صادر کرد و ممکن است زاویه دید و

معلومات مکسوبه ما نتوانند به طور واقعی جوابگوي نیاز و مشکلات مراجعین باشند.

«. انسان را از خاك خلق کردم و از روح خود در آن دمیدم » : روح: ترجمه فارسی آیه مبارکه قرآن در مورد روح

«. اي پیامبر از شما راجع به روح میپرسند ، بگوئید روح از امور پروردگار است » : نظر پروردگار در خصوص روح

بنابراین چون روح از امور پروردگار است ، نمیتوان به آن پرداخت.

google-site-verification: googleb20ffd68de8913b7.html